Zápis NETECHNICKÉ změny v registru silničních vozidel

Jedná se o úkon, kterým se změní údaj zapisovaný v registru vozidel a v registračních dokladech vozidla. Jedná se například: změna adresy pobytu, změna sídla podnikání, ukončení leasingu, změna příjmení, změna barvy vozidla aj.

Podat žádost je oprávněn:

  • vlastník 
  • provozovatel
  • osoba zmocněná vlastníkem nebo provozovatelem

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel

Co k tomu potřebuji?

  • Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel
  • Doklad totožnosti (popř. plná moc bez nutnosti ověřeného podpisu)
  • Technický průkaz
  • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
  • Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta) – pro ukončení leasingu
     

Poplatek: 50,- za každou změnu Veškeré úkony se provádí bezodkladně (na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.