Vývoz vozidla do zahraničí

Příslušnost:

Kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel 

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Co k tomu potřebuji?

 • Žádost o vydání tabulky registrační značky na vývoz
 • Doklad totožnosti (popř. plná moc bez nutnosti ověřeného podpisu)
 • Technický průkaz
 • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • Všechny tabulky registrační značky vydané k vozidlu (odevzdáte)
 • Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla (ne starší 1 roku)

Poplatky:

 • za 1 ks tabulky s RZ …. 200,- Kč (jeden automobil 400,- Kč)
 • za změnu ….. 50,- Kč
   

Veškeré úkony se provádí bezodkladně (na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů.

Kontaktní osoby