Vyřazení vozidla z provozu

Základní charakteristika: 

Jedná se o vyřazení motorového vozidla či přípojného vozidla. Na žádosti je uvedeno místo, adresa a účel využití vozidla.

Příslušnost:

Kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností - registr vozidel.

Podat žádost je oprávněn:

 • vlastník (jde-li o právnickou osobu – jednatel, příp. osoba zmocněná k jednání)
 • osoba zmocněná vlastníkem
 • provozovatel – se souhlasem vlastníka

Registrační značky (SPZ), osvědčení o registraci vozidla zůstávají uložené na oddělení registru vozidel.

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců je vlastník vozidla povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vozidlo vyřadil z provozu, adresu místa, kde se silniční vozidlo nachází a účel jeho využití. 

Co k tomu potřebuji?

 • Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla
 • Doklad totožnosti (popř. plná moc bez nutnosti ověřeného podpisu)
 • Technický průkaz
 • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • Registrační značky 

Poplatek:

 • za vyřazení - 200,- Kč
 • za nahlášení změny adresy místa  a účelu - 50,- Kč
 • zachování registračních značek …. 200,- Kč (rezervace po dobu 3 let zdarma)

Veškeré úkony se provádí bezodkladně (na počkání), ve složitějších případech do 30 dnů

Kontaktní osoby