Útvar interního auditu a vnitřní kontroly

Budova A

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Branch Image

Útvar interního auditu a vnitřní kontroly je funkčně nezávislý útvar podřízený starostovi města, který je organizačně oddělen od řídících výkonných struktur.
V pracovněprávních záležitostech jsou zaměstnanci útvaru podřízeni tajemníkovi MěÚ. 
V čele útvaru interního auditu a vnitřní kontroly stojí vedoucí útvaru. 
Účel, pravomoci a odpovědnosti útvaru jsou stanoveny ve statutu útvaru interního auditu a vnitřní kontroly.