Odbor stavebního úřadu a životního prostředí

Budova C

1. máje 3191, 767 01 Kroměříž
Branch Image

Součástí odboru jsou tři oddělení. Jedná se o oddělení stavební úřad, oddělení ochrany vod a prostředí a oddělení ekologie krajiny. V čele oddělení ochrany vod a prostředí a oddělení ekologie krajiny stojí vedoucí oddělení.

Úplný přehled činností Odboru stavební úřad najdete v organizačním řádu.   

Oddělení stavební úřad