Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Budova - Riegrovo náměstí

Riegrovo náměstí 149/33, 767 01 Kroměříž
Branch Image

Odbor školství, mládeže a sportu má na starosti kompletní provoz v základních a mateřských školách na území města Kroměříže, ale i aplikaci školského zákona a metodické řízení ve všech školských zařízeních ve spádové oblasti města Kroměříže.

Úplný přehled činností Odboru školství a sociální péče najdete v organizačním řádu