Odbor Obecní živnostenský úřad

Budova B

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž
Branch Image

Živnostenský úřad vychází z podmínek a povinností daných živnostenským zákonem, je provozovatelem živnostenského rejstříku, provádí registraci, změny, pozastavení i rušení živností a provádí živnostenskou kontrolu podnikatelské činnosti včetně ukládání sankcí. V rámci Centrálního registračního místa (CRM) může podnikatele učinit určitá podání vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.

Odbor je členěn na oddělení registrace živností a oddělení kontrolní a správní.

V agendě Evidence zemědělského podnikatele provádí dle zákona o zemědělství zápis do evidence, změny i výmaz zemědělského podnikatele. 

Odbor dále vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Úplný přehled činností Odboru Obecní živnostenský úřad najdete v organizačním řádu.

Na jednotlivé činnosti zpracovávané odborem se lze elektronicky objednat.

 Činnosti spadající pod odbor:

  • agenda živnostenského podnikání
  • agenda Evidence zemědělského podnikatele
  • agenda Czech Point

Oddělení kontrolní a správní