Czech POINT

Systém Czech POINT(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) – kontaktní místo veřejné správy

Poskytuje občanům ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy nebo základních registrů na jednom místě, bez nutnosti návštěvy různých úřadů státní správy.

Prostřednictvím kontaktního místa lze získat na počkání tyto ověřené výpisy z:

 • obchodního, spolkového, nadačního rejstříku 
 • živnostenského rejstříku 
 • katastru nemovitostí 
 • rejstříku trestů 
 • bodového hodnocení řidiče
 • seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • insolvenčního rejstříku   

Na kontaktním místě lze rovněž učinit - vyřídit tyto další úkony:

 • provedení autorizované konverze dokumentů
 • ověření listin a podpisů
 • založení a správa datových schránek DS
 • podání žádosti o změnu referenčních údajů v základních registrech podle §14 odst. 6 zákona
 • žádost o zprostředkovanou identifikaci
 • podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změn údajů týkajících se ohlášení živnosti)
 • získání autorizace pro přístup do MA ISOH ("Modul autovraky Informační systém odpadového hospodářství") pro provozovatele autovrakovišť

Tyto služby jsou poskytovány na tzv. kontaktních místech veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT.

Služby Czech POINT jsou na Městském úřadě Kroměříž poskytovány na dvou pracovištích:

 • Velké náměstí 115/1, Kroměříž
 • Husovo náměstí 534, Kroměříž – odbor Obecní živnostenský úřad

Co k tomu potřebuji?

Při žádosti o konkrétní službu si s sebou přinesete obvykle tyto podklady:

 • Doklad totožnosti
 • Plná moc (v případě zmocněnce)
 • Rodný list dítěte či soudní rozhodnutí (v případě zákonného zástupce)
 • Doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci (v případě statutárního orgánu právnické osoby, vedoucího orgánu veřejné moci apod.)
 • Peníze (na uhrazení poplatku za provedený úkon)
 • Dokument ke konverzi (v případě konverze dokumentů; listinný či elektronický uložený na CD/DVD či v Úschovně)

Některé agendy nevyžadují ověření totožnosti žadatele, a pak není vyžadován doklad totožnosti, plná moc, doklad o zastupování, ani doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci.

Výše poplatku závisí na konkrétní agendě.

Formuláře ke stažení