Tajemník

Budova A

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Branch Image

Tajemník MěÚ plní úkoly stanovené zákonem (§ 110 odst. 4 zákona) a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu s výjimkou věcí, které jsou svěřeny RMK nebo zvláštním orgánům, a plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu a podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) plní úkoly vedoucího úřadu. Je nadřízený všem zaměstnancům úřadu.

Úplný přehled činností najdete zde.