Odbor finanční

Budova A

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Branch Image

Finanční odbor řídí veškeré finanční záležitosti města a je rozdělen na oddělení finanční účtárny a rozpočtu a oddělení místních poplatků a vymáhání pohledávek. Základním ekonomickým stavebním kamenem města je rozpočet na příslušný rok schválený zastupitelstvem. Finanční odbor rozpočet sestavuje a dohlíží nad jeho dodržováním i průběžnými změnami, vede účetnictví města a dohlíží nad všemi platebními transakcemi. Pod finanční odbor spadá i agenda místních a správních poplatků a vymáhání pohledávek.

Úplný přehled činností Odboru finančního najdete v organizačním řádu.

Městský úřad tímto informuje daňové subjekty, že správní orgány, které jsou v postavení správce daně, nejsou technicky vybaveny ke zřizování a provozování daňových informačních schránek ve smyslu § 69 a násl. daňového řádu a proto neposkytují výše popsanou službu.

Městský úřad tímto informuje daňové subjekty, že výše uvedeným způsobem nelze vůči správci daně činit žádná podání, protože k realizaci této možnosti je nezbytný speciální aplikační systém, se kterým správce daně v současné době nepracuje, neboť k tomu není technicky vybaven.