Odbor informačních technologií

Budova B

Husovo náměstí 534, 767 01 Kroměříž
Branch Image

Odbor informačních technologií vykonává zejména následující činnosti:

  • zajišťuje provoz a bezpečnost informačních systémů MěÚ
  • zabezpečuje sdílení a správu lokálních datových sítí a přístup k síti Internet
  • zabezpečuje technickou správu telefonní ústředny a mobilních služeb
  • zabezpečuje správu licencí v rámci MěÚ
  • konzultuje na základě požadavků odborů volbu vhodného software a výpočetní techniky
  • zabezpečuje metodickou činnost a přípravu koncepcí v oblasti informačních technologií
  • koordinuje a technicky zabezpečuje publikaci informací na stránkách WWW a sociálních sítích
  • je gestorem elektronické podatelny a užívání počítačových programů na úřadě
  • vede centrální evidenci tiskáren a kopírovacích strojů, zabezpečuje opravy
  • zabezpečuje provoz a rozvoj geografického informačního systému (GIS)

Úplný přehled činností Odboru informačních technologií najdete v organizačním řádu.