Koordinované závazné stanovisko dle zákona č. 183/2006 Sb.

Koordinované stanovisko se vydává pro územní a stavební řízení podle ustanovení § 4 odst.7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), včetně jeho změn.

Co k tomu potřebuji?

Žádost o vydání koordinovaného stanoviska včetně příloh. 

Kontaktní osoby