Souhlas s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa

K umístění staveb, zařízení, terénním úpravám apod. na pozemcích, které se nacházejí ve vzdálenosti menší než

50m od okraje lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů.

Co k tomu potřebuji?

  • Podat žádost o vydání koordinovaného stanoviska
  • Projektová dokumentace

Kontaktní osoby

  1. K

    Ing. Pavel Kadlečík

    referent (správa lesů) a ochrana zvířat proti týrání