Finanční příspěvek na kastrace koček a kocourů

Občan města Kroměříže, který chová kočky, může požádat o příspěvek na její kastraci – a to ve výši 300 Kč na kastraci kočky a 150 Kč na kastraci kocoura. Žádosti lze podávat na odboru životního prostředí, žadatel předloží doklad o zaplacení zákroku u veterinárního lékaře, vyplní žádost o poskytnutí daru. Odbor životního prostředí připraví darovací smlouvu, na jejímž základě budou peníze převedeny na účet žadatele. Žádat je možné o příspěvek na jeden zákrok za rok.

Co se týká toulavých koček, i jejich kastraci mohou zajistit občané. Informace, jak postupovat v tomto případě jsou podrobně uvedeny v Programu kastrace kocourů a koček ve městě Kroměříži. Lze je získat také telefonicky nebo e-mailem u vedoucí Odboru životního prostředí.

Co k tomu potřebuji?

  • Doklad o zaplacení zákroku u veterinárního lékaře
  • Vyplněnou žádost o poskytnutí finančního příspěvku.