Souhlas vodoprávního úřadu

Pokud fyzické a právnické osoby hodlají zřídit stavby, zařízení nebo provádět činnosti, které mohou ovlivnit vodní poměry, musí získat souhlas vodoprávního úřadu.

Souhlas uděluje vodoprávní úřad vždy k taxativně vyjmenovaným stavbám, zařízením nebo činnostem uvedených v ustanovení § 17 odst. 1 vodního zákona.

Souhlas má formu buď rozhodnutí ve správním řízení nebo formu závazného stanoviska, které lze zahrnout do koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Kroměříž.

Bude-li posouzení požadovaného záměru ze strany vodoprávního úřadu konečné (tzn. nebude již následovat jiný postup jiného správního orgánu), udělí vodoprávní úřad souhlas formou rozhodnutí ve právním řízení.

Bude-li souhlas podkladem pro jiné řízení (po udělení souhlasu bude následovat stavební řízení obecného stavebního úřadu), udělí vodoprávní úřad k podané žádosti souhlas formou závazného stanoviska.

Co k tomu potřebuji?

  • podat žádost o udělení souhlasu

Podklady nutné k vyřízení žádosti, jsou uvedeny v příloze žádosti.

Formuláře ke stažení