Vyjádření k vedení trasy přes zemědělské pozemky

Vyjádření k návrhu trasy je vydáváno pro nadzemní a podzemní vedení technické infrastruktury, pozemní

komunikace, celostátní dráhy,  a pod. v případě, že trasa je navrhována přes zemědělský půdní fond mimo trasu schválenou ÚP.

Co k tomu potřebuji?

  • podat vyplněnou žádost o vyjádření
  • zákres trasy v katastrální mapě
  • údaje o hydrologických a odtokových poměrech
  • údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest
  • údaje o technickém řešení stavby