Rybářské lístky

Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Vydání rybářského lístku podléhá správnímu poplatku. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání. Děti do 15 let musí mít souhlas zákonného zástupce a lístek se jim vydává pouze na 1 rok (žádost musí jeden z rodičů podepsat a doplnit své údaje).

Rybářské lístky se vydávají na počkání.

Co k tomu potřebuji?

  • žádost (obdržíte na místě)
  • doklad o zkoušce (osvědčení pro vydání prvního rybářského lístku) nebo starý rybářský lístek
  • občanský průkaz

Kontaktní osoby