Ing. Pavla Litvinová

územní plánování

Nepřítomen/nepřítomna na úřadě

Kontakt

Telefon:

573 321 291


Účast v komisích a výborech

předseda, tajemník, zástupce předsedy