Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/4.1.01/89.00023

Období realizace

1. 7. 2013 až 30. 6. 2015

Financování projektu 

Celkový rozpočet projektu: 7 409 589,60 Kč
Příspěvek ze strukturálních fondů: 6 298 151,16 Kč (85 %)
Vlastní zdroje žadatele: 1 111 438,44 Kč (15 %)

Stručný obsah projektu

Hlavním cílem projektu je komplexní zvýšení kvality řízení vedoucí ke zkvalitnění činnosti úřadu i služeb poskytovaných občanům a klientům města a tím i celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž.

Konkrétně se jedná o změnu stávajícího způsobu řízení a výkonu činností městského úřadu do podoby obslužně-procesní organizace, dodávající rychlé a kvalitní služby svým klientům na základě systémového přístupu, měření a kontinuálního zlepšování poskytovaných služeb.

Postupným zavedením vybraných metod řízení kvality umožní tento transformační projekt přeměnu v tzv. chytrý úřad, naplňující vládní strategii Smart Administration z roku 2007, který bu

  • kvalitně a efektivně monitorovat a řídit služby klientům a jim odpovídající procesy,
  • provádět změnu úřadu do podoby procesní organizace, zvyšovat kompetence zaměstnanců pro práci v procesní organizaci,
  • nastavovat proces trvalého zlepšování na principech PDCA a efektivně zacházet s vlastními zdroji, vybrané procesy automatizovat díky důslednému využití ICT.

K dosažení cíle byly navrženy následující aktivity

  • Systémový audit - vyhodnocení systému řízení a provozu úřadu, strategie rozvoje zlepšování.
  • Zefektivnění služeb a procesů úřadu - hledání úspor v činnostech zaměstnanců.
  • Systémové řízení nákladů služeb - sledování reálných nákladů činnosti a jejich proplácení státem.
  • Řízení zaměstnanců a jejich kompetencí pro zlepšování služeb úřadu.
  • Katalog služeb občanům a jejich zpřístupnění elektronickou cestou.
  • Specifická školení k výše uvedeným oblastem.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.