Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/3.1.03/78.00016

Období realizace

6/2012 - 5/2014

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 1 263 544,00 Kč
Prostředky z ESF: 1 074 012,40 Kč (85%)
Prostředky národního spolufinancování ze SR: 189 531,60 Kč (15%)

Stručný obsah projektu

Proces plánování sociálních služeb dosud neprobíhal koordinovaně v celém ORP Kroměříž. Pouze v letech 2006 - 2008 bylo v rámci projektu financovaného ze SROP realizováno komunitní plánování ve městě Kroměříž ve spolupráci s Mikroregionem Kroměřížsko a městy Hulín a Chropyně.

Hlavním cílem projektu je zavést metodu plánování sociálních služeb koordinovaně do celého regionu ORP Kroměříž, a tím následně zajistit kvalitní a dostupné služby odpovídající potřebám současných i budoucích uživatelů.

Základem je pak úzká spolupráce kvalifikovaných odborníků z oblasti sociálních služeb v těchto oblastech: Kroměříž, Hulín, Chropyně, Koryčany, Morkovice - Slížany a Zdounky. Tito odborníci pak budou vést řízená jednání pracovních skupin v každé obci. Budou řešeny potřeby uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb v celém ORP Kroměříž. Samotnému procesu plánování bude předcházet analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů všech sociálních služeb v jednotlivých regionech Kroměřížska.

Jedním z výstupů projektu bude elektronický katalog sociálních služeb v ORP Kroměříž. Dalším návazným cílem projektu je pak zpracování nového plánu sociálních služeb pro ORP Kroměříž na období 2015 - 2017 tak, aby jeho koncepce navazovala na strategii Zlínského kraje ( střednědobý plán sociálních služeb), a související koncepty pro toto období.

Cílovými skupinami projektu jsou místní samosprávné celky (vybrané obce v ORP Kroměříž) a poskytovatelé sociálních služeb v oblastech péče o seniory, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Spolupráce měst Kroměříž, Hulín, Chropyně, Koryčany, Morkovice - Slížany a obce Zdounky na realizaci projektu je zajištěna uzavřenými smlouvami o partnerství.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.