Rozšíření a zálohování varovacího a vyrozumívacího systému města Kroměříž

Registrační číslo

CZ.1.12/2.2.00/29.01452

Období realizace

2/2013 - 12/2013

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 6 685 750,- Kč (100%)
  • Vlastní zdroje: 1 671 437,50 Kč (25%)
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 5 014 312,50 Kč (75%)

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na posílení městského VIS a jeho integraci do krajské sítě informačního, vyrozumívacího a varovacího systému Zlínského kraje.
Předmětem projektu je:

  • příprava začlenění varovného a informačního systému (VIS) do komunikačních struktur Zlínského kraje vybudováním přípojných bodů
  • pořízení a instalace vysílacích pracovišť a instalace radiového převaděče
  • pořízení a instalace sítě koncových prvků VIS
  • zajištění náhradních zdrojů napájení
  • pořízení a instalace videokonferenčního systému

Cíle projektu

Hlavním cílem je posílení VIS ORP Kroměříž tak, aby byla zvýšena jeho účinnost. Toto je dosaženo díky zajištění komplementarity místního VIS, jeho doplnění a napojení na komunikační krizovou infrastrukturu celého Zlínského kraje, resp. celokrajského Informačního, vyrozumívacího a varovacího systému.
Projekt je financován z prostředků ROP Střední Morava.