Revitalizace prostoru bývalých kasáren – Hanácké náměstí v Kroměříži

Období realizace

2/2009 – 7/2010

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 38 287 631,- Kč
Dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava: 23 831 164,- Kč
Vlastní zdroje žadatele: 14 456 467,- Kč

Stručný obsah projektu

Projekt si klade za cíl zvýšit atraktivitu města Kroměříže pro práci, investice a zvyšování kvality života prostřednictvím revitalizace území. V rámci tohoto projektu dojde k revitalizaci části bývalého vojenského areálu, který je v současné době typickým nevyužívaným prostorem (tzv. brownfield). Areál bude začleněn do prostoru města a využíván k novým, veřejně prospěšným, aktivitám.

Během realizace bude vystaveno tzv. parkové náměstí a amfiteátrem, hřištěm, fontánou, velkým množstvím zeleně a laviček. Budou zde vybudovány komunikace a parkovací místa. Náměstí bude sloužit k realizaci volnočasových aktivit, k odpočinku či průchodu do nebo z centra města.

Cílovými skupinami jsou rodiny s malými dětmi, senioři, děti a dospívající mládež, osoby, které v Kroměříži trvale nebo dočasně žijí, případně zde tráví část svého času.
Díky úpravám dojde k vytvoření bezpečného prostoru, který nabídne možnost konání kulturních a společenských akcí a tím i důležitá mezigenerační setkávání.

Všeobecný cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení atraktivity města Kroměříže pro práci, investice a zvyšování kvality života ve městě prostřednictvím revitalizace území.
V rámci tohoto projektu dojde k revitalizaci části bývalého vojenského areálu, jeho členění do prostoru města a následné využití k novým aktivitám.

Specifické cíle projektu

  • revitalizace bývalého vojenského nástupiště
  • zvýšení atraktivity daného místa
  • začlenění prostoru do urbanistického řešení města
  • nové využití prostoru
  • zvýšení kvality trávení volného času
  • vytvoření prostoru pro mezigenerační setkávání

Náměstí bude doplňovat historický prostor města moderními prvky umožňujícími spojení aktivit různého typu a sekávání všech generací v jednom prostoru. Posezení pod stromy či u fontány, hry na hřišti, akce konané v amfiteátru či na volném prostranství, to vše bude doplněno možností bezplatně zde zaparkovat a relaxaci doplnit pochůzkami po městě (náměstí je ideální výchozí bod). Městský prostor tak bude doplněn ve městě chybějící víceúčelový prostor parkového náměstí.

Partneři

  • Mateřské centrum Klubíčko, o.s.
  • Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska, o.s.
  • Kroměřížské technické služby, s.r.o.
  • Správa majetku města Kroměříže

Informace o Regionálním operačním programu Střední Morava najdete na internetových stránkách Úřadu Regionální rady NUTS II Střední Morava.