Rekonstrukce chodníků ul. Kollárova, Vrchlického, Jiráskova, Sokolovská a Velehradská

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/5.2.00/07.06930

Období realizace

červen až srpen 2010

Financování projektu

  • Celkový rozpočet projektu: 9 540 148,00 Kč
  • Příspěvek ze strukturálních fondů: 8 109 125,00 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 1 431 023,00 Kč

Stručný obsah projektu

Projekt řešil stavební úpravy chodníků v ulicích Kollárova, Vrchlického, Jiráskova, Sokolovská a Velehradská, které spadají do problémové zóny Jihovýchod v Kroměříži. Původní stav chodníků ohrožoval bezpečnost chodců. Díky projektu byly odstraněny poškozené konstrukce, došlo ke sjednocení povrchu jednotlivých ploch, a tím k jednoznačnému definování jejich dopravní funkce. Současně byly realizovány úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Díky rekonstrukci došlo navíc ke zlepšení celkového výrazu území a ke splnění jednoho z cílů IPRM Kroměříže.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže - zóna Jihovýchod.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Oficiální stránky Integrovaného operačního programu (IOP)