Prevence ztráty bydlení u osob ohrožených sociálním vyloučením v Kroměříži

Registrační číslo projektu: 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016431

Období realizace:   

1. 7. 2020 – 31. 10. 2022

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Financování projektu:

Celkové způsobilé náklady: 3 587 205,00 Kč

Dotace z Evropského soc. fondu (85 %): 3 049 124,25 Kč

Dotace ze státního rozpočtu ČR (10 %) : 358 720,50 Kč

Vlastní financování (5 %): 179 360,25 Kč

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na zajištění realizace terénní sociální práce jako aktivity zaměřené na podporu a pomoc obyvatelům zlepšit nebo obnovit jejich schopnosti spojené s uplatněním a začleněním se do běžného života a snížením jejich zadluženosti.