Podpora využití „památek UNESCO“ v Kroměříži a Ružomberku – informační systémy

Období realizace

11/2008 - 12/2010

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 118 794 Euro (100 %)

Rozpočet žadatele (města Kroměříže):
EU: 68 344,25 Euro (85 %)
SR: 4 020,25 Euro (5 %)
Vlastní zdroje: 8 040,50 Euro (10 %)

Rozpočet partnera (města Ružomberku)
EU: 32 630,65 (85 %)
SR: 3 838,90 (10 %)
Vlastní zdroje: 1 919,45 (5 %)

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je podpořit využití památek UNESCO na území měst Kroměříže a Ružomberka prostřednictvím vybudování tématických stezek a navazujícího infosystému a zahájit spolupráci v oblasti společné propagace a šíření informací o památkách UNESCO.

Město Kroměříž vybuduje trasu UNESCO, která spojí arcibiskupský zámek a Podzámeckou zahradu s Květnou zahradou. Trasa bude řešena uložením bonzových dlaždic do těles stávajících chodníků tak, aby návštěvníka snadno provedla tímto územím. Součástí infosystému jsou rozcestníky, tři prosvětlené informační tabule, u kostelů budou umístěny nízké infopanely.

Město Ružomberok využije zkušeností města Kroměříže pro přípravu vlastní naučné stezky spojující Vlkolínec (památka UNESCO) s centrem města Ružomberka. Během realizace vznikne koncepční materiál, jehož finálním výstupem bude projektová dokumentace, grafický manuál a návrhy jednotlivých prvků sytému.

Dále budou vytvořeny společné propagační materiály, zpracován krátký film na DVD, který bude prezentovat obě památky UNESCO, a na webových stránkách obou měst budou umístěny interaktivní prezentace těchto památek.

Součástí projektu je i sdílení zkušeností obou partnerů v oblasti cestovního ruchu prostřednictvím workshopů.

Partneři

Město Ružomberok

Projekt je podpořen z Operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013.