Nastavení systematické práce OSPOD v Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/3.1.03/D1.00007

Období realizace

1. červenec 2014 až 31. srpen 2015

Celkový rozpočet projektu

2 800 888,75 Kč

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je nastavení systému a zkvalitnění výkonu sociálně-právní ochrany dětí zajišťované Městským úřadem v Kroměříži naplněním standardů kvality sociálně-právní ochrany.

Obsahem projektu je posílení personálního obsazení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu Kroměříž, profesní rozvoj pracovníků OSPOD formou vzdělávání a formou podpory nezávislého kvalifikovaného odborníka - supervizora a zajištění materiálního a technického vybavení nově přijatých pracovníků, vytvoření vhodných prostor pro komunikaci s ohroženými dětmi a jejich rodinami (Hovorna). Obsahem projektu je také zkvalitnění systému odborné spolupráce mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami a orgány veřejné moci zúčastněnými na sociálně právní ochraně dětí.  

Projekt přispěje k vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci OSPOD s rodinami a dětmi, ke zkvalitnění výkonu SPOD a k naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany.  

Projekt bude realizován na území ORP Kroměříž zkušeným realizačním týmem (RT) čítajícím 7 osob (z toho 4 nově přijatých sociálních pracovníků), který zajistí dosažení cíle projektu a naplnění monitorovacích indikátorů projektu.