Mikroprojekt - Z Kroměříže do Ružomberku - z Ružomberku do Kroměříže

Období realizace

1.4.2012 - 31.3.2013

Financování projektu

  • Celkový rozpočet 26.208,81 Eur
  • EU 22.277,48 Eur
  • Vlastní zdroje 3.931,33 Eur

Stručný obsah projektu

Hlavním cílem projektu je prohloubení partnerství mezi městy Kroměříž a Ružomberk. Podpoření využití památek UNESCO v obou městech a zkvalitnění a rozšíření informovanosti návštěvníků a tustistů měst na obou stranách hranice.

V Kroměříži budou instalovány tři informační kiosky. Kiosky budou instalovány v prostorách radnice na Velkém náměstí, v Klubu Velehradská a v Biskupské mincovně. Informační kiosky budou obsahovat informace o dostupnosti služeb v oblasti cestovního ruchu, kulturních akcích a dopravní dostupnosti. Budou propojeny s webovým portálem jak města Kroměříže, tak i města Ružomberka.

V rámci publicity budou vytvořeny propagační materiály.

Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.