Komunitní plánování sociálních služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006520

Období realizace:   

1. 10. 2017 – 30. 9. 2019

Financování projektu:

celkové způsobilé náklady: 2 000 625,- Kč

dotace z Evropského soc. fondu (85 %): 1 700 531,25 Kč

dotace ze státního rozpočtu ČR (10 %) : 200 062,50 Kč

vlastní financování (5 %): 100 031,25 Kč

Cíl projektu:

Projekt navazuje na realizované aktivity v oblasti komunitního plánování na Kroměřížsku. Umožňuje práci 4 pracovních skupin (senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi), díky níž vznikne nový střednědobý dokument „Komunitní plán sociálních služeb v ORP Kroměříž 2020-2023“.

Do přípravy dokumentu jsou zapojeni poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb z celého ORP Kroměříž. Součástí projektu je také vzdělávání a prezentace aktivit.