Česko - slovenský most mezi památkami UNESCO

Období realizace

4/2010 – 9/2010

Financování projektu

Celkový rozpočet projektu: 18 875 Euro (100 %)
Dotace: 16 043 Euro (85 %)
Vlastní zdroje žadatele: 2 832 Euro (15 %) 

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je navázat spolupráci v oblasti realizace společných kulturních akcí tak, aby došlo k propojení přímých kontaktů mezi občany ružomberského a kroměřížského regionu. Prostřednictvím společně realizovaných akcí přispět k šíření slovenské kultury v Kroměříži a celém Zlínském kraji a propojit lokality s významnými památkami na "Seznamu UNESCO" na české a slovenské straně hranic. Dojde tak (v souladu s cíli dotačního titulu) k navázání přímých kulturních vazeb obyvatelstva, dojde k vytváření nových kontaktů a bude posílen proces trvalé přeshraniční spolupráce v rámci obou příhraničních krajů (v každém z krajů je vždy právě jedna "památka UNESCO").

Specifické cíle projektu

V rámci realizace projektu bude realizována kulturní výměna a společné aktivity mezi občany Ružomberka a Kroměříže. Dojde ke společné propagaci památek UNESCO a projekt se tak stane pomyslným "mostem" nejen mezi oběma historicky významnými lokalitami, ale rovněž nepřímo mezi sítěmi památek UNESCO v obou státech. Dojde k realizaci společných akcí, které atraktivním způsobem zprezentují slovenskou kulturu a historii ve Zlínském kraji a naopak nabídnou českou kulturu a historii v Ružomberku. Aktivity budou probíhat v rámci letních měsíců a budou orientovány do období nejvýznamnějších akcí tak, aby měla realizace dopad na co nejširší cílovou skupinu obyvatel a návštěvníků obou regionů. V rámci projektu tak proběhne "slovenské léto v Kroměříži" a "české léto v Ružomberku". Projekt podpoří občany, návštěvníky, občanské inicitativy i neziskové skupiny z obou regionů - těm bude umožněno prezentovat své znalosti a dovednosti v rámci realizovaných aktivit projektu. Dojde rovněž ke vzniku neformální sítě mezi organizacemi a jednotlivci a k zahájení dlouhodobé spolupráce.

Všechny akce v Kroměříži budou realizovány za účasti občanů (návštěvníků i umělců) z Ružomberka, v Ružomberku pak proběhne výstava umění kroměřížských výtvarníků. Zájemci ze Slovenska se zúčastní divadelního workshopu. Setkání se budou účastnit rovněž zástupci projektového týmu a současně s realizací akcí proběhnou jednání o řízení projektu a případná příprava společných dalších akcí. Dojde k rozvoji kontaktů mezi zástupci vedení obou měst. Partneři se budou průběžně informovat o postupu přípravných prací k podpoře a realizaci jednotlivých akcí.

Partneři

Město Ružomberok