EGovernment v Kroměříži

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/2.1.00/06.06745

Období realizace

4/2011 – 1/2014

Financování projektu

 • Celkový rozpočet projektu: 6 308 214,59 Kč (100 %)
 • Příspěvek ze Strukturálních fondů: 5 361 982,40 Kč (85 %)
 • Vlastní zdroje žadatele: 946 232,19 Kč (15 %)

Stručný obsah projekt   

Projekt si klade za cíl řešit problematiku elektronizace aktivit řešených v rámci správních a samosprávních aktivit městského úřadu v Kroměříži, stejně jako obcí, které jsou součástí správního celku Kroměříže jako ORP.

Projekt jako celek se tak hlásí k schválené Strategii realizace Smart Administration v období 2007 - 2016. Jeho cílem je zajistit podporu efektivní správy a zlepšit práci ve všech částech, kterými se strategie zabývá (vrcholech hexagonu).

Klíčovými aktivitami projektu jsou

 • vybudování technologického centra, jako základny pro využívání aplikací, ukládání dat a vytvoření bezpečného vzdáleného přístupu k datům a aplikacím
 • vnitřní integrace úřadu, jako prostředek pro zkvalitnění a zefektivnění práce veřejné správy
 • elektronická spisová služba pro obce ve správním obvodu města Kroměříže

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit modernizaci a efektivitu činností a procesů v práci ORP Kroměříž a navazujících veřejných služeb. Zaměřit se na územní rozvoj, který je předpokladem vytvoření moderní občanské společnosti.

Elektronizace služeb si rovněž klade za cíl nepřímo zvýšit konkurenceschopnost ORP Kroměříž v rámci celé České republiky a podpořit vstřícnost městského úřadu vůči občanům, podnikatelům, neziskovým organizacím, ostatním úřadům a institucím a dalším relevantním subjektům.

Specifickými cíli projektu pak je

 • zajistit systémové řešení kvality a dostupnosti veřejných služeb prostřednictvím zavedení ICT a zahájení užívání pořízených technologií a programového vybavení
 • umožnit občanům, a podnikatelským subjektům jednoduchou a rychlou komunikaci s Městským úřadem v Kroměříži a obcemi ležícími v regionu ORP
 • modernizovat veřejnou správu a využít ICT jako prostředek pro rychlou a efektivní práci úřadu
 • vytvořit podmínky pro zavádění, rozvoj a podporu služeb elektronické veřejné správy a budoucí připojení na relevantní centrální registry
 • vytvořit podmínky pro využívání lokálních interaktivních aplikací určených k zefektivnění samosprávných činností a dalších aktivit
 • přispět ke zvýšení institucionální kapacity, kvality a efektivnosti veřejné správy
 • rozšířit nabídku interaktivních služeb a přístupu občanů k nim