Mudr. Josef Kvapilík

Moderní secesní Zemský léčebný ústav v Kroměříži v roce 1931. Tehdy se zde 23. února narodil řediteli tohoto ústavu Josefu Kvapilíkovi syn Josef. Krásné prostředí parku, kostel s freskou sv. Cyrila a Metoděje od Jano Kohlera, divadlo, kuželna, zahradnictví se statkem pro pracovní terapii až po pitevnu s pohřební kaplí. To vše bylo jedinečné prostředí pro jeho dětství a hry.

Hluboké vrypy do jeho duše zanechala léta strávená za války na gymnáziu. „Prošli jsme v roce 1942 neuvěřitelně těžkými přijímacími zkouškami. V té době byla povolena na kroměřížsku jen jediná třída s 35 studenty a pěti studentkami z několika set přihlášených uchazečů. Zkoušky trvaly celých pět dní. Vždy odpoledne z češtiny, němčiny, matematiky, zeměpisu a každé odpoledne z různých disciplín tělovýchovných – z krátkých a dlouhých běhů, skoků, sportovních her a to vše bylo zakončeno turistickým pochodem přes vrch Barbořina k elektrárně na Strži a přeplaváním řeky Moravy. Poslední den byly závěrečné pohovory s německým inspektorem a profesorským sborem.“

„Před koncem války jsme jako studenti pomáhali přenášet vzácnou zámeckou knihovnu do spodní části věže a při osvobozování v roce 1945 jsme trnuli, aby při požáru věže cenné knihy neshořely, ale vše dopadlo dobře. Při vzpomínkách na gymnaziální léta nemohu nevzpomenout vynikajících profesorů – Balcara, Konvičku, Tillmana, Lukáše, Mašíčka, Drápala, ale i akademických malířů Jílka, Zezuly, kteří nám, studentům, pomáhali přibližovat kulturu a naučit se vytvářet optimální životní styl.“

Po maturitě Josef Kvapilík studoval lékařskou fakultu v Olomouci. Po třech letech studia byl přeřazen na nově vzniklou lékařskou fakultu hygienickou UK v Praze. Z počátku byl z tohoto rozhodnutí nešťastný, ale v Praze ho upoutalo preventivní zaměření medicíny a duševní hygiena. Po ukončení studií nastoupil jako odborný asistent na katedru tělovýchovného lékařství na fakultě těl. Výchovy a sportu UK, kde pracoval od svého nástupu v
roce 1957 až do odchodu do důchodu v roce 2001.

Velmi se zajímal o tělesnou výchovu a sport zdravotně postižených. Dlouho řadu let byl předsedou Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. Byl také zakládajícím členem Československého paralympijského výboru a inicioval založení speciálního studijního oboru na FTVS. K dané problematice vypracoval řadu učebních textů. Jeho přínos k této oblasti ocenila i Olga Havlová.

Jeho velkou vášní je turistika a cestování. Dá se říci, že procestoval celý svět.

V posledních letech se zabývá i problematikou seniorského věku. Řadu let vedl Univerzitu třetího věku pro seniory na FTVS, přednášel na Akademii třetího věku, vedl rozhlasovou akademii pro pečovatelskou službu a pro občanskou poradnu. MUDr. Josef Kvapilík publikoval více než1100 prací.

Trvale udržuje kontakty s rodným městem Kroměříží. Je předsedou občanského sdružení Přátelé Kroměříže se sídlem v Praze. Organizuje různé besedy, přednášky, setkávání se známými osobnostmi a všichni členové se živě zajímají o dění v Kroměříži. MUDr. Josef Kvapilík se v letošním roce dožil vzácného životního jubilea v plné svěžesti. Možná je to tím, že řídí mottem, jež napsal ve své knize Sto rad pro kondici, která byla přeložena do několika jazyků.