Závazné stanovisko pro stacionární zdroj znečištění ovzduší

Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší se vydává k územnímu a stavebnímu řízení a ke kolaudačnímu

souhlasu pro  stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb.,  o ochraně ovzduší (zdroje o tepelném příkonu do 300 kW).

Co k tomu potřebuji?

Podat písemnou žádost. Doložit projektovou dokumentaci.