Prohlášení o volbě druhého jména

Občan, který má v matrice zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem příslušným podle trvalého pobytu občana nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno, prohlásit, že bude užívat jména dvě

  • totožnost prokáže OP nebo CP s potvrzením trvalého pobytu
  • předloží rodný list, případně další matriční doklady v nichž se změna promítne
  • nezletilý starší 15 let přikládá svůj písemný souhlas

Prohlášení lze učinit jen jednou a nelze je vzít zpět.

Pokud je občan narozen do 31.12.1949 a má v matrice narození zapsána dvě jména, pak jako druhé jméno si může zvolit pouze toto jméno.

Za tento úkon se nevybírá žádný poplatek.


Formuláře ke stažení

Osoby