Legalizace dokladů

Matriční úřad provádí ověřování ( legalizaci) rodných, oddacích a úmrtních listů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které spadají do správního obvodu Městského úřadu Kroměříž. Legalizace na matriční doklad se provede pokud stát, pro který má být doklad použit, vyžaduje vyšší ověření.

K podání žádosti o legalizaci dokladu je oprávněna osoba, pro kterou má být doklad legalizován nebo člen rodiny.

Co k tomu potřebuji?

Legalizace není zpoplatněna, vyřizuje se na počkání po vyplnění Žádosti o legalizaci matričního dokladu.

Formuláře ke stažení

Osoby