Audio ZMK 20.10.2016

1/1 Schvaleni_programu

mp3 | |

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | |

2/1 Nabídka FOD k odkupu nemovitosti

mp3 | |

2/2 Prodej pozemků parc. č. 1783/2 a 1790/12 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/3 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 143 v k. ú. Postoupky

mp3 | |

2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 137 v k. ú. Miňůvky

mp3 | |

2/5 Nabytí objektů občanské vybavenosti bez č. pop. na pozemcích stpč. 6212 a stpč. 7704 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/6 Nabytí pozemků parc. č. 102/2 a 102/3 v k. ú. Hradisko z vlastnictví ČR – ÚZSVM

mp3 | |

2/7 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

3/1 Program regenerace MPR rok 2016 - změna jedné akce

mp3 | |

3/2 Program Regenerace MPR na r. 2017

mp3 | |

3/3 Pořízení domácích kompostérů v rámci žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí

mp3 | |

3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

mp3 | |

4/1 Zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž

mp3 | |

4/2 Vyjádření k dopisu AK Brož & Sokol & Novák

mp3 | |

4/3 Žádost o poskytnutí cen na ARSfilm amatérů 2016

mp3 | |

4/4 Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Kroměříž o ocenění členů sboru

mp3 | |

4/5 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |