Audio ZMK 26. 11. 2015

 • 1/1 Schválení programu XII. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž

 • 2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3297/9 v k. ú. Kroměříž

 • 2/3 Prodej částí pozemku parc. č. 420/1, 3096/2 v k. ú. Kroměříž

 • 2/4 Staženo

 • 2/5 Nabytí veřejného osvětlení v k. ú. Trávník

 • 2/6 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - parc. č. 234/3 v k. ú.Kroměříž

 • 2/7 Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci- parc. č. 1578/2 v k. ú.Kroměžíž

 • 3/1 Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

 • 3/2 Žádost o finanční návratnou výpomoc - Fond ohrožených dětí

 • 3/3 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

 • 3/4 Zrušení Správy majetku města Kroměříže, p. o.

 • 3/5 Žádost o zařazení dokončené investice "Dorozumívací systém pro Domov pro seniory U Kašny v Kroměříži" do majetku Sociálních služeb města Kroměříže

 • 3/6 Rozpočtové opatření - změna využití účelové dotace

 • 4/1 Sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace a Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace

 • 4/2 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje

 • 4/3 Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Města Kroměříže na pořízení vybavení k ochraně sbírkových předmětů Arcibiskupského zámku

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace