Audio ZMK 8. 2. 2018

 • 1/1 Schválení programu XXXIII. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1627/1 v k. ú. Kroměříž

 • 2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 643/26 v k. ú. Kroměříž

 • 2/4 Prodej pozemku parc. č. 2766/5 v k. ú. Kroměříž

 • 3/1 Žádost o dotaci z rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 organizace ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s.

 • 3/2 Dotace města Kroměříže poskytovatelům sociálních služeb

 • 3/3 BESIP Zlínského kraje - žádost o dotaci

 • 3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

 • 4/1 Zpráva o činnosti výboru ZMK pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR Kroměříž za rok 2017

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Vystoupení hejtmana ZK Jiřího Čunka