Audio ZMK 29. 1. 2015

  • Schválení programu

  • Složení návrhové komise

  • Směna pozemku p. č. 503 a p. č. 504 v k.ú. Vážany

  • Zřízení věcných břemen - služebnosti inženýrských sítí

  • Projekty prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2015

  • Rozpočtová opatření na rok 2015

  • Různé

  • Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

  • Interpelace