Audio ZMK 17. 3. 2016

 • 1/1 Schválení programu XVI. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3296/6 v k. ú. Kroměříž

 • 2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 625/19 v k. ú. Kroměříž

 • 2/3 Nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž, v lokalitě u Šlajzy

 • 2/4 Prodej pozemků parc. č. 2200/36, 2089/23, 2089/24, 2089/25 a 2089/78 v k. ú. Kroměříž

 • 2/5 Plánovací smlouva – mezi TRASKO, a.s. a městem Kroměříž

 • 2/6 Plánovací smlouva – mezi Bc. Vendulou a Jakubem Pecinovými a městem Kroměříž

 • 3/1 Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPZ /Operační programu Zaměstnanost/ - č. výzvy 03_15_033

 • 3/2 Program regenerace MPR pro rok 2016

 • 3/3 Protinávrh - Příplatek na úpravu zevnějšku oddávajícím

 • 3/4 Vzdání se práva k pohledávce města

 • 3/5 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

 • 4/1 Změna zakládací listiny Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s.

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Závěr