Audio ZMK 21. 12. 2017

 • 1/1 Schválení programu XXXII. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 1/3 Složení mandátového výboru

 • 1/4 Zpráva mandátového výboru o ověření platnosti volby Mgr. Tomáše Opatrného

 • 1/5 Složení slibu Mgr. Tomáše Opatrného

 • 1/6 Schválení odměny Mgr. Tomáši Opatrnému

 • 2/1 Prodej pozemku parc. č. 94 v k. ú. Trávník

 • 2/2 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p.

 • 2/3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Postoupky

 • 2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 48/2 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

 • 2/5 Nabytí pozemku parc. č. 64/27 v k. ú. Kotojedy

 • 2/6 Zveřejnění záměru prodeje pozemku stpč. 120 a budovy č. pop. 132 v k. ú. Trávník

 • 2/7 Plánovací smlouva mezi ZLS reality a.s. a městem Kroměříž

 • 3/1 Dopravní automobil Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž

 • 3/2 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č.10/2017 o místních poplatcích

 • 3/3 Odměny neuvolněným členům ZMK

 • 3/4 Příspěvky členům ZMK

 • 3/5 Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu - Osudová výročí roku 2018

 • 3/6 Žádost o zrušení smluvní pokuty

 • 3/7 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

 • 3/8 Rozpočet města Kroměříže na rok 2018 - 1. část

 • 3/8 Rozpočet města Kroměříže na rok 2018 - 2. část