Audio ZMK 14. 8. 2017

  • 1/1 Schválení programu XXVIII. zasedání ZMK

  • 1/2 Složení návrhového výboru

  • 2/1 Podání žádosti o dotaci „Sportovní areál Postoupky“