Audio ZMK 20. 4. 2016

 • 1/1 Schválení programu XVII. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 115/1 v k. ú. Bílany

 • 2/2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 688/14 v k. ú. Vážany u Kroměříže

 • 2/3 Protinávrh - Prodej pozemku parc. č. 300/3 v k. ú. Miňůvky

 • 2/4 Prodej částí pozemku parc. č. parc. č. 2777/1 v k. ú. Kroměříž

 • 2/5 Prodej budovy vodojemu na pozemku stpč. 3307 v k. ú. Kroměříž

 • 3/1 Rozdělení dotací I. výzva 2016

 • 3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

 • 4/1 Protinávrh - Pojmenování nové ulice v lokalitě Dolních Zahrad

 • 4/2 Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 494 51 871

 • 4/3 Změna ve složení Výboru pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR

 • 4/4 Návrh na ocenění Jany Štěpánové

 • 4/5 Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě Kroměříž za rok 2015 a Statistika činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2015

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže