Audio ZMK 15. 2. 2018

  • 1/1 Schválení programu XXXIV. zasedání ZMK

  • 1/2 Schválení návrhového výboru pro XXXIV. zasedání ZMK

  • 2 Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje

  • 3 Memorandum Zastupitelstva města Kroměříže ke zdravotnictví kroměřížského regionu