Audio ZMK 1.10. 2015

 • 1/1 Schválení programu X. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2769/1

 • 2/2 Prodej pozemků ve vnitrobloku na ulici Kotojedská v Kroměříži

 • 2/3 Zřízení věcného břemene - služebnosti pro město Kroměříž ( Rekultivace skládky Lutopecny)

 • 3/1 Žádost Hortus Moraviae o. s. o příspěvek na náklady na odborné posudky EIA Těšnovice

 • 3/2 Program regenerace MPR pro rok 2016

 • 3/3 Odstoupení od projektu - Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž

 • 3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

 • 4/1 Podnět k pořízení Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž

 • 4/2 Vyhodnocení přínosu členství města Kroměříže v organizacích, jejichž je členem

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace