Audio ZMK 3. 9. 2015

 • 1/1 Schválení programu

 • 1/2 Složení návrhové komise

 • 2/1 Staženo

 • 2/2 Nabytí objektu dešťové kanalizace na ulici Ke Splávku v Kroměříži

 • 2/3 Prodej části pozemku parc. č. 2089/50 v k. ú. Kroměříž

 • 2/4 Nabytí částí pozemků parc. č. 1697/6 a 1697/7 v k. ú. Kroměříž

 • 2/5 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Kotojedy, Kroměříž, Těšnovice a Zlámanka Zlínskému kraji

 • 2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 455 v k. ú. Těšnovice

 • 2/7 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1433/2 v k. ú. Zlámanka

 • 2/8 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1400/4 v k. ú. Kroměříž

 • 2/9 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 625/19 v k. ú. Kroměříž

 • 2/10 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3382/9 v k. ú. Kroměříž

 • 2/11 Informativní zpráva : Možnost nabytí pozemků v katastrálním území Kroměříž do majetku města Kroměříž

 • 3/1 Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na provoz dopravního hřiště

 • 3/2 Úprava školní zahrady - polyfunkční hřiště parc. č. 228, k. ú.Bílany – realizace

 • 3/3 Schválení dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Kroměříže pro HK Kroměříž o.s.

 • 3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

 • 4/1 Ustanovení odpovědného politika a koordinátora pro Místní agendu 21

 • 4/2 Zadání Územního plánu Kroměříž

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace