Audio ZMK 28. 1. 2016

 • 1/1 Schválení programu XIV. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Nabytí části pozemku parc. č. 587/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže

 • 2/2 Úplatné nabytí parc. č. 401 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – ÚZSVM

 • 3/1 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016

 • 4/1 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

 • 4/2 Závěrečná zpráva o realizaci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod

 • 4/3 Nominace kandidáta na Osobnost roku 2015 ve Zlínském kraji

 • 4/4 Zmocnění Mgr. Petra Sedláčka k účasti na Shromáždění vlastníků jednotek Ztracená 61, Kroměříž

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • Prezentace ředitelů základních škol - ZŠ Zachar

 • Prezentace ředitelů základních škol - ZŠ Komenského

 • Prezentace ředitelů základních škol - ZŠ Oskol

 • Prezentace ředitelů základních škol - ZŠ U Sýpek

 • Prezentace ředitelů základních škol - ZŠ Zámoraví

 • Prezentace ředitelů základních škol - ZŠ Slovan