Audio ZMK 5. 11. 2015

 • 1/1 Schválení programu XI. zasedání ZMK

 • 1/2 Složení návrhového výboru

 • 2/1 Prodej pozemku parc. č. 197 v k. ú. Miňůvky

 • 2_2_Prodej_pozemku_v_KU_Minuvky.mp3

 • 2/3 Směna pozemků v k. ú. Drahlov u Jarohněvic

 • 2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3131/2 v k. ú. Kroměříž

 • 2/6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1525/13 v k. ú. Kroměříž

 • 2/7 Nabytí komunikace na ulici Slovákova v Kroměříži

 • 2/8 Nabytí pozemků a budov v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 • 2/9 Změna v bodě III. v usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže (Zřízení služebnosti pro město Kroměříž - Rekultivace skládky Lutopecny)

 • 2/2 Prodej pozemku parc. č. 299/3 v k. ú. Miňůvky

 • 2/11 Plánovací smlouva – mezi OKC s.r.o. a městem Kroměříž

 • 2/12 Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodeji pozemku parc. č. 1534/2 v k. ú. Kroměříž

 • 3/2 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR pro p. Danielu Královou

 • 3/3 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR pro manžele Maitnerovy

 • 3/4 Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu regenerace MPR pro Římskokatolickou farnost Panny Marie Kroměříž

 • 3/5 Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace - SK Hanácká Slavia Kroměříž

 • 3/6 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015

 • 5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

 • 6 Interpelace