Audio ZMK 8. 2. 2018

1/1 Schválení programu XXXIII. zasedání ZMK

mp3 | |

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | |

2/1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1627/1 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/2 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 643/26 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

2/4 Prodej pozemku parc. č. 2766/5 v k. ú. Kroměříž

mp3 | |

3/1 Žádost o dotaci z rozpočtu města Kroměříže na rok 2018 organizace ARGO, Společnost dobré vůle Zlín, z. s.

mp3 | |

3/2 Dotace města Kroměříže poskytovatelům sociálních služeb

mp3 | |

3/3 BESIP Zlínského kraje - žádost o dotaci

mp3 | |

3/4 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2018

mp3 | |

4/1 Zpráva o činnosti výboru ZMK pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR Kroměříž za rok 2017

mp3 | |

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | |

6 Vystoupení hejtmana ZK Jiřího Čunka

mp3 | |