Audio ZMK 6.11. 2014

Zvukový záznam z I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže nebyl pořízen.