Audio ZMK 6. 11. 2014

Zvukový záznam z I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže nebyl pořízen.