Audio ZMK 31. 8. 2017

22
zář

1/1 Schválení programu XXIX. zasedání ZMK

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

1/2 Složení návrhového výboru

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

2/1 Prodej pozemku parc. č. 1/2 a části parc. č. 1/1 v k. ú. Těšnovice

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

2/2 Prodej pozemku parc. č. 544 v k. ú. Vážany u Kroměříže

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

2/3 Prodej pozemku parc. č. 137 v k. ú. Postoupky

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

2/4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1143 v k. ú. Postoupky

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

2/5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 577/4 v k. ú. Zlámanka

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

2/6 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 219 v k. ú. Těšnovice

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

2/7 Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2353/50 v k. ú. Kroměříž

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

2/9 Směna částí pozemků v k. ú. Kroměříž na ulici Velehradská

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

2/10 Úplatné nabytí pozemku parc. č. 1300 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

2/11 Plánovací smlouva mezi I.S FOND, spol. s r.o. a městem Kroměříž

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

3/1 Návrh na změnu vyhlášky o místních poplatcích

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

3/2 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2017

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

4/1 Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

4/2 Zásady pro vyhlašování Kulturního počinu roku

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

4/3 Odborné posouzení věcného předkupního práva - Podnikatelský inkubátor Kroměříž, spol. s r. o.

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

4/4 Protinávrh - Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 8/2017

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

4/4 Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 8/2017

mp3 | 22. 9. 2017 |

22
zář

5 Zpráva o činnosti Rady města Kroměříže

mp3 | 22. 9. 2017 |

2/8 Směna pozemků v k. ú. Kroměříž - ulice K Terezovu

mp3 | |